Серпень, 2023

Повідомлення про ухвалене рішення про припинення
ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» шляхом його перетворення
(повідомлення про реорганізацію)

Серпень, 2023

Повідомлення про ухвалене рішення про припинення
ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» шляхом його перетворення
(повідомлення про реорганізацію)

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ «Дніпрометиз» (надалі також – Товариство) від 04.08.2023 (протокол № 36) було прийнято рішення припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТИЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 05393145, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 20, шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» (із зміною назви), ідентифікаційний код 05393145, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 20, яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ».

При цьому затверджено наступний порядок та умови перетворення Товариства:

— в результаті перетворення ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» передає все своє майно, права та обов’язки за передавальним актом його правонаступнику – новостворюваному ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС»;

— розмір статутного капіталу новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»;

— при перетворенні ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» всі його акціонери стають засновниками (учасниками) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС»;

— новостворюване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» набуває у повному обсязі всі зобов’язання ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» та забезпечує відповідне дотримання всіх прав власників інших, крім акцій, цінних паперів ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», передбачених відповідними рішеннями про їх емісію (облігацій корпоративних відсоткових іменних незабезпечених серій А, В, С, D, E, F), які у встановлений для розрахунків з кредиторами строк не будуть погашені ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ «Дніпрометиз» (надалі також – Товариство) від 04.08.2023 (протокол № 36) було прийнято рішення припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТИЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 05393145, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 20, шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» (із зміною назви), ідентифікаційний код 05393145, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 20, яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ».

При цьому затверджено наступний порядок та умови перетворення Товариства:

— в результаті перетворення ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» передає все своє майно, права та обов’язки за передавальним актом його правонаступнику – новостворюваному ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС»;

— розмір статутного капіталу новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»;

— при перетворенні ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» всі його акціонери стають засновниками (учасниками) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС»;

— новостворюване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» набуває у повному обсязі всі зобов’язання ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» та забезпечує відповідне дотримання всіх прав власників інших, крім акцій, цінних паперів ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», передбачених відповідними рішеннями про їх емісію (облігацій корпоративних відсоткових іменних незабезпечених серій А, В, С, D, E, F), які у встановлений для розрахунків з кредиторами строк не будуть погашені ПРАТ «ДНІПРОМЕТИЗ.