Послуги

Лабораторія охорони навколишнього середовища (ЛООС) надає послуги (Свідоцтво про атестацію № ПТ 07-0 / 1123-2014 від 17.09.2014 р):

• Контроль санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища і трудового процесу (шкідливі хімічні речовини, пил, шум, вібрація, параметри мікроклімату, освітленість, параметри тяжкості і напруженості трудового процесу);

• Контроль шкідливих хімічних речовин, пилу в атмосферному повітрі (санітарно-захисна зона);

• Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів.

• Контроль параметрів газопилового потоку і визначення ефективності роботи пилегазоочісного обладнання;

• Контроль хімічного складу технологічних, очищених стічних, підземних і зливових вод; Проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць, згідно постанови КМУ від 01.08.1992 р №442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці» (Свідоцтво № 0868 від 19.11.2014 р).

Центральна заводська лабораторія надає послуги Лабораторія, атестована головною організацією метрологічної служби — Державним підприємством «Український науково-технічний центр металургійної промисловості« Енергосталь », виконає випробування:

• Визначення хімічного складу сталей спектрометрическим і хімічними методами.

• Визначення механічних властивостей (розривне зусилля, межа міцності, відносне звуження, відносне подовження, кількість перегинів, твердість і ін.):

— дроту (ГОСТ 3282-74, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 5663-79, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 1668-73);

— стали якісної конструкційної по ДСТУ 3684-98;

— болтів і гайок за ГОСТ 1759.